Misją Centrum Kompetencji PUŁAWY jest dostarczanie dodatkowych wartości uczestnikom rynku rolnego.

Nowi członkowie Konsorcjum Centrum Kompetencji Puławy

Przystąpienie do Konsorcjum przedsiębiorstwa INTERMAG Sp. z o.o. oraz PPC ADOB Sp. z o.o., dyskusje na temat szans i perspektyw rozwoju dla branży rolniczej oraz omówienie bieżących i przyszłych projektów Centrum Kompetencji na 2015 rok to główne punkty agendy drugiego w tym roku spotkania Konsorcjum i Rady Naukowej CKP.

W piątek, 19 czerwca 2015 roku w Puławskim Parku Naukowo – Technologicznym konsorcjanci Centrum Kompetencji Puławy jednogłośnie zdecydowali o poszerzeniu składu Konsorcjum o firmy INTERMAG i ADOB. INTERMAG to wiodący producent agrochemikaliów dla rolnictwa i ogrodnictwa oraz preparatów stosowanych w profilaktyce zdrowotnej zwierząt hodowlanych. Z kolei przedsiębiorstwo Produkcyjno – Consultingowe ADOB to producent szerokiej gamy nawozów mikroelementowych oraz chemikaliów nieorganicznych.

W pierwszej części spotkania dyskutowano także na temat programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych oraz nowych limitów nawozowych wynikających z obowiązującego prawodawstwa. Wyrażono ogólne obawy dotyczące planowanych ograniczeń oraz ich konsekwencji dla polskiej gospodarki i sektora rolnego. Kolejnym obszarem poruszanym w tej części spotkania był temat akredytacji badań polowych w Polsce, w tym weryfikacji wytycznych nawożenia. Konsorcjanci zdecydowali, aby pochylić się nad tym tematem ponieważ w Polsce na coraz szerszą skalę prowadzone są rożnego rodzaju badania dotyczące oceny skuteczności stosowania produktów nawozowych, wprowadzonych do obrotu komercyjnego oraz badania sprawdzające efektywność rolniczą nowych produktów nawozowych. Obecnie w kraju brakuje stosownych procedur i nadzoru w zakresie potwierdzania jakości produktów nawozowych w badaniach polowych.

W dalszej części posiedzenia Koordynator CKP dr Zenon Pokojski omówił postępy w działalności Centrum. Przedstawił plany związane z najnowszymi publikacjami oraz działania zmierzające do uruchomienia studiów MBA dla przedsiębiorców rolnych.

Następnie konsorcjanci obradowali w sprawie tematów zgłoszonych przez Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, dotyczących koalicji na rzecz biopaliw oraz zezwolenia na wprowadzenie do obrotu środków ochrony roślin na okres do 120 dni.