Misją Centrum Kompetencji PUŁAWY jest dostarczanie dodatkowych wartości uczestnikom rynku rolnego.

Spotkanie na Demonstracyjnych Polach Rzepaku

W dniach 11-12 czerwca w miejscowościach Plebania Wola i Wiszniów już po raz trzynasty odbyło się spotkanie na Demonstracyjnych Polach Rzepaku zorganizowane przez Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, Związek Pracodawców Rolnych i firmę TeamAgro Kuczyńska. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele Centrum Kompetencji Puławy.

Spotkanie z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Tegoroczne wydarzenie rozpoczęło się od zwiedzania i pokazu poletek doświadczalnych z odmianami rzepaku, pszenic i soi. Po zwiedzaniu pól miała miejsce część merytoryczna, konferencja pt. „Problemy agrotechniczne i rynkowe związane z produkcją rzepaku”.

W pierwszej kolejności zgromadzonych gości oficjalnie powitał Szymon Kuczyński, Wiceprezes KZPRiRB. Następnie referaty o tematyce „Gospodarowania wodą w gospodarstwie, na polu i w rolnictwie”, a także „Nawożenie kontra susza” wygłosił dr Witold Szczepanik. Uczestnicy spotkania mieli również okazję wysłuchania prezentacji o technikach nawożenia, wygłoszonej przez przedstawicieli firmy TeamAgro Kuczyńska.

Kolejnym punktem programu była dyskusja i spotkania handlowe uczestników Demonstracyjnych Pól Rzepakowych, które są największymi w regionie i jednymi z największych w kraju spotkaniami rolników specjalizujących się w uprawach konkretnych gatunków roślin.