Misją Centrum Kompetencji PUŁAWY jest dostarczanie dodatkowych wartości uczestnikom rynku rolnego.

Przedstawiciele Grupy Azoty na warsztatach polowych w Bałcynach

Określenie rolniczej i ekonomicznej efektywności wiosennego nawożenia, porównanie działania nawozów płynnych z konwencjonalnymi, ale przede wszystkim zapoznanie się z dotychczasowymi efektami prowadzonych doświadczeń – tak wyglądały warsztaty polowe w Bałcynach zorganizowane dla przedstawicieli regionalnych Grupy Azoty (REP), pracowników służb handlowych i marketingowych Grupy Azoty PUŁAWY oraz Agrochemu Dobre Miasto.

Warsztaty odbyły się w dniu 15 czerwca br. na terenie Zakładu Produkcyjno – Doświadczalnego w Bałcynach, nalężącego do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wydarzenie zorganizowano w ramach programu Akademia Agro. Głównym punktem spotkania było zapoznanie się z dotychczasowymi efektami prowadzonych doświadczeń, które rozpoczęły się w sierpniu 2014 roku.

Celem prowadzonych badań polowych jest określenie rolniczej i ekonomicznej efektywności wiosennego nawożenia rzepaku ozimego, pszenicy ozimej oraz kukurydzy roztworem saletrzano-mocznikowym RSM® wzbogaconym w makroskładniki (P, Mg i S). Dlatego do badań użyto płynnych nawozów Grupy Azoty PUŁAWY: RSM®, RSM®S, RSM® z fosforem i z magnezem. Następnie porównano ich efektywność względem nawożenia konwencjonalnego nawozami stałymi typu PULREA®, PULAN® i poletek kontrolnych bez wiosennego nawożenia azotem. Projekt badawczy będzie realizowany przez 3 lata. Dopiero po tym czasie możliwe będzie wyciągnięcie dokładnych i znaczących wniosków.

Pierwsza część spotkania odbyła się na terenie poletek doświadczalnych, gdzie uczestnicy mogli zapoznać się ze stanem uprawy pszenicy ozimej, rzepaku ozimego i kukurydzy. Druga część obejmowała wykłady profesorów z Uniwersytetu Warmińsko – Mazowieckiego w Olsztynie na temat założeń realizowanego projektu badawczego oraz zasad i efektywności nawożenia, a także technologii uprawy rzepaku ozimego w Polsce.

Badania są częścią projektu demonstracyjnego RSM, którego celem jest pogłębianie i popularyzacja wiedzy na temat stosowania nawozów płynnych na bazie RSM. Projekt prowadzony jest w ramach Centrum Kompetencji PUŁAWY, we współpracy Grupy Azoty PUŁAWY z Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie oraz spółką Agrochem Dobre Miasto.

***
Grupa Azoty PUŁAWY od lat inwestuje w badania polowe produkowanych nawozów. Wcześniejszym dużym realizowanym przedsięwzięciem badawczym Centrum Kompetencji PUŁAWY oraz instytutów rolniczych z Polski, Czech i Niemiec był MEGAPROJEKT, w ramach którego w latach 2009 – 2012 prowadzono badania polowe na terenie trzech państw. Efektem projektu była ocena produkcyjnych i ekonomicznych skutków nawożenia roślin towarowych (pszenicy ozimej, rzepaku ozimego i kukurydzy) stałymi i płynnymi nawozami zawierającymi siarkę.