Misją Centrum Kompetencji PUŁAWY jest dostarczanie dodatkowych wartości uczestnikom rynku rolnego.

Pierwszy semestr III edycji studiów podyplomowych zakończony

W sobotę 4 lipca br. na terenie Stacji Doświadczalnej Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Skierniewicach zakończył się pierwszy semestr III edycji studiów podyplomowych dla doradców rolnych pt. „Obrót nawozami i środkami ochrony roślin w systemie zrównoważonego rolnictwa”.

Po ostatnich zajęciach uczestnicy studiów razem z organizatorami ze strony Centrum Kompetencji PUŁAWY oraz SGGW wzięli udział w kolacji integracyjnej. Studenci wypełnili również anonimowe ankiety, których celem jest ocena minionego semestru.

– Wielokrotnie powtarzałem, że te studia to też wyzwanie dla nas – dla organizatorów. Naszą ambicją jest aby cechował je najwyższy poziom przekazywanej wiedzy. Stąd ankiety, które przeprowadzamy systematycznie, a następnie poczynimy wszelkie starania żeby nasz program edukacyjny udoskonalać – mówi dr Zenon Pokojski, koordynator Centrum Kompetencji PUŁAWY.

Zrealizowany w pierwszym semestrze program edukacyjny objął łącznie 120 godz. zajęć wykładowych i praktycznych. 40 uczestników zdobyło aktualną wiedzę dotyczącą właściwości środków ochrony roślin i nawozów, ich wpływu na środowisko przyrodnicze oraz umiejętności wykorzystania jej w praktyce zawodowej.

Przypomnijmy, że celem studiów jest przygotowanie specjalistów w zakresie najnowszych technologii zintegrowanej produkcji roślin oraz w zakresie obrotu nawozami i środkami ochrony roślin, a w konsekwencji połączenie kanału dystrybucji środków chemicznych z systemem doradztwa w zakresie ich efektywnego i bezpiecznego stosowania.