Misją Centrum Kompetencji PUŁAWY jest dostarczanie dodatkowych wartości uczestnikom rynku rolnego.

Eksperci Centrum Kompetencji Puławy o relacji nauki, biznesu i rolnictwa

Na ile sukces polskiego rolnictwa jest sukcesem nauki, czy rolnictwo to dziś już biznes, który wymaga szerokich kompetencji w zarządzaniu oraz w jakim kierunku powinny być podejmowane badania naukowe, by polski sektor rolno-spożywczy mógł skuteczniej konkurować zarówno na rynku krajowym jak zagranicznym? Na te pytania odpowiedzieli przedstawiciele Centrum Kompetencji PUŁAWY podczas autorskiej, otwartej debaty na III Kongresie Nauk Rolniczych w Warszawie.

– Rolnictwo jest niezwykle istotnym sektorem polskiej gospodarki i jest przyszłością naszego kraju. Dlatego należy podnosić jego wydajność poprzez stosowanie innowacyjnych działań naukowych, finansowych i biznesowych. Kształcenie przedsiębiorców rolnych z zakresu zarządzania gospodarstwem i stwarzanie im dogodnych warunków dla rozwoju to dziś nasze wspólne wyzwanie. Wyzwanie nauki, biznesu i samych rolników – mówił prof. Janusz Igras, który wraz z dr Zenonem Pokojskim, prof. dr hab. Janem Łabętowiczem oraz Wojciechem Nalazkiem reprezentowali puławskie Centrum Kompetencji w trakcie debaty pt: „Relacje nauka – biznes – rolnictwo. Nowe wyzwania w kontekście kształtowania Wspólnej Polityki Rolnej”.

Jak podkreślał dr Zenon Pokojski – Cztery lata temu powołaliśmy Centrum Kompetencji, bo stwierdziliśmy, że to jest ten moment, w którym powinniśmy spróbować połączyć wysiłki rolnictwa, biznesu i nauki. Młodzi przedsiębiorcy widzą w rolnictwie ciekawą perspektywę przyszłości zawodowej i to jest bardzo optymistyczne. Z punktu widzenia producenta natomiast wygląda to tak, że jego wartości nie buduje się na poziomie instalacji. Tą wartość buduje się na poziomie klienta końcowego i dlatego powinien dostawać zarówno produkt najwyżej jakości, jak i wiedzę na temat jego używania. Stąd powołane we współpracy z SGGW studia podyplomowe dla przedsiębiorców rolnych, stąd badania naukowe na temat nawożenia i wiele innych działań podejmowanych przez Centrum Kompetencji.

Do organizowanej przez Centrum Kompetencji PUŁAWY debaty zaproszono przedstawicieli branży rolniczej, zarówno z samego sektora, jak i z powiązanego świata nauki i biznesu. Paneliści zgodnie zwrócili uwagę na rosnącą potrzebę edukowania przedsiębiorców rolnych, konieczność promowania modelu nowoczesnego przedsiębiorcy oraz zapowiedzieli, że temat ten będą kontynuować na kolejnych wydarzeniach branżowych.