Misją Centrum Kompetencji PUŁAWY jest dostarczanie dodatkowych wartości uczestnikom rynku rolnego.

Człowiek, który zmienia biznes

Dr Zenon Pokojski, koordynator i pomysłodawca Centrum Kompetencji PUŁAWY został laureatem pierwszej edycji ogólnopolskiej Nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes”, która jako jedyna dotyczy wyróżnienia osób, a nie firm zasłużonych dla rozwoju odpowiedzialnego biznesu w Polsce. Jej organizatorem jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a honorowego patronatu udzielił Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Jury konkursu przyznało nagrodę dr Zenonowi Pokojskiemu za stworzenie pierwszej w Polsce organizacji rolniczej typu think-tank pod nazwą Centrum Kompetencji PUŁAWY, będącej platformą współpracy między przedsiębiorcami rolnymi, doradcami rolnymi, instytucjami nauki i biznesem.

Do tej pory w Polsce nie było nagrody, która doceniałaby pracę osób zaangażowanych na rzecz rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu. Wiele rankingów, zestawień, konkursów skupiało się na osiągnięciach firm. Jednak za ich sukcesami stały konkretne osoby: koordynatorzy, menedżerowie, prezesi, ale również wspierający ich przedstawiciele otoczenia biznesowego: organizacji pozarządowych, uczelni, administracji publicznej. Nagroda „Ludzie, którzy zmieniają biznes” ma właśnie doceniać tych, którzy swoim osobistym zaangażowaniem i kreatywnym podejściem przyczyniają się do upowszechniania idei CSR w Polsce, a ich działania i decyzje wpływają na standardy obowiązujące w przedsiębiorstwach.

Zwycięzcy pierwszej edycji Nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes” zostali ogłoszeni podczas uroczystej gali 20 października br., w Warszawie w Teatrze Stanisławowskim w budynku Starej Pomarańczarni, w Łazienkach Królewskich. Laureaci zdobyli wyróżnienia w kategorii „biznesu” i „sektora pozabiznesowego”, do których zgłoszono odpowiednio 45 i 15 kandydatur. W każdej przyznane zostały po trzy równorzędne nagrody.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najdłużej działającą, już od 15 lat, i największą organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Forum to organizacja typu (think-and-do-tank), będąca rzecznikiem prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny, czyli biorący pod uwagę wpływ przedsiębiorstwa na środowisko i społeczeństwo.