Misją Centrum Kompetencji PUŁAWY jest dostarczanie dodatkowych wartości uczestnikom rynku rolnego.

V Konferencja Nauka – Biznes – Rolnictwo

W czwartek, 15 października odbędzie się V jubileuszowa Konferencja „Nauka Biznes Rolnictwo”, której organizatorem jest Centrum Kompetencji PUŁAWY. Jest to cyklicznie organizowana forma dialogu, na którym spotykają się kluczowi przedstawiciele nauki, biznesu, przemysłu oraz przedsiębiorstw rolnych. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, Fertilizers Europe, zrzeszające europejskich producentów nawozów oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Patronami medialnymi wydarzenia są: Telewizja Polska, Polskie Radio oraz Kurier Lubelski. Konferencja, podobnie jak ubiegłych latach odbędzie się w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym przy ul. Mościckiego 1.

W programie tegorocznej konferencji przewidziano panel dyskusyjny związany z oficjalną prezentacją raportu zatytułowanego „Polska atrakcyjnym producentem i dostawcą żywności” opracowanego przez Centrum Kompetencji PUŁAWY. Celem raportu jest pokazanie, że Polska w ostatnich latach stała się nie tylko atrakcyjnym producentem, ale też dostawcą żywności w Europie i na świecie. Raport zaprezentuje proces przemian pod tym kątem oraz wskaże kierunki dalszego rozwoju dla utrzymania znaczącej pozycji w Europie. Całość opracowania skierowana jest nie tylko do liderów branży ale także do dziennikarzy, analityków i producentów rolno-spożywczych.

Kolejny panel dyskusyjny to prezentacja „Kształcenie w sektorze rolno-spożywczym”. Z kolei w ostatnim panelu zostanie zaprezentowana tematyka „Nowe regulacje w Dyrektywie Azotanowej i co dalej?”.

Udział w V Konferencji Nauka Biznes Rolnictwo zapowiedzieli Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego Czesław Siekierski, Prezes Zarządu Grupy Azoty SA Paweł Jarczewski oraz przedstawiciele Fertilizers Europe pan Jacob Hansen.

Program konferencji

11.00 – 11.30 Rejestracja uczestników
11.30 – 12.30  Powitanie i Wprowadzenie
Zenon Pokojski – Koordynator Konsorcjum Centrum Kompetencji PUŁAWY
Paweł Jarczewski – Prezes Zarządu Grupy Azoty
Czesław Siekierski – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego
Jacob Hansen – Dyrektor Generalny Fertilizers Europe

12.30 – 13.30 Prezentacja raportu „Polska atrakcyjnym producentem i dostawcą żywności”
Prezentacja: prof. dr hab. Janusz Igras – Dyrektor Naukowy Instytutu Nowych Syntez
Chemicznych
dr Zenon Pokojski – Koordynator Konsorcjum Centrum Kompetencji PUŁAWY
Dyskusja panelowa
13.30 – 14.30 Lunch + briefing prasowy
14.30 – 15.30 Kształcenie w sektorze rolno – spożywczym
Prezentacja: Andrzej Jacaszek – Wydawca Harvard Business Review Polska oraz
Dyrektor Zarządzający ICAN Institute
Dyskusja panelowa
15.30 – 16.00 Przerwa
16.00 – 17.00 Nowe regulacje dotyczące Dyrektywy Azotanowej – i co dalej?
Prezentacja: prof. dr hab. Wojciech Lipiński – Dyrektor Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej
Dyskusja panelowa
Wszystkie dyskusje panelowe odbędą się z udziałem przedstawicieli nauki, biznesu i praktyki rolniczej.