Misją Centrum Kompetencji PUŁAWY jest dostarczanie dodatkowych wartości uczestnikom rynku rolnego.

Bałtyk dla Wszystkich

Centrum Kompetencji PUŁAWY zostało partnerem Programu Bałtyk na lata 2015-2020, realizowanego w ramach Inicjatywy Sekretarza Generalnego OZN Global Compact w Polsce oraz współautorem Raportu „Bałtyk dla Wszystkich”, który został zainaugurowany 2 października br. na Europejskim Forum Nowych Idei w Sopocie. CK PUŁAWY realizuje inicjatywy systemu ONZ na rzecz efektywnego zarządzania ekosystemem i zasobami basenu morskiego, analizy przyczyn eutrofizacji jak i przywrócenia dobrego stanu ekologicznego Morza Bałtyckiego.

Centrum Kompetencji Puławy realizuje projekty badawcze, mające na celu zwiększenie efektywności nawożenia, a tym samym ograniczenia negatywnego wpływu działalności rolniczej na środowisko. Zaangażowanie CK PUŁAWY w realizację Programu Bałtyk 2015-2020 zmierza do promocji i rozpowszechniania odpowiedzialnych i zrównoważonych praktyk rolniczych.

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem „Bałtyk dla Wszystkich”, szczególnie z rozdziałem „Ochrona Ekosystemu Morza Bałtyckiego”. Na łamach Raportu ukazał się artykuł przedstawiciela Rady Naukowej Centrum prof. dr hab. Janusza Igrasa pt. „Analiza przyczyn i konsekwencje eutrofizacji dna Morza Bałtyckiego oraz kierunki działania na rzecz zmniejszenia odpływu substancji biogenicznych do wód Bałtyku”.

Eutrofizacja wód powierzchniowych, rzek, a w konsekwencji Morza Bałtyckiego jest zagadnieniem szczególnie wrażliwym dla Grupy Azoty Puławy jako firmy odpowiedzialnej za swój wpływ na środowisko. O konieczności nowego spojrzenia na rolnictwo i odpowiedzialności za wytwarzane produkty piszą w Raporcie konsorcjanci Centrum: prezes Grupy Azoty Paweł Jarczewski oraz wiceprezes Grupy Azoty Puławy dr Zenon Pokojski.

Raport: Bałtyk dla Wszystkich