Misją Centrum Kompetencji PUŁAWY jest dostarczanie dodatkowych wartości uczestnikom rynku rolnego.

Rozpoczyna się nabór na czwartą edycję studiów podyplomowych dla doradców rolnych

Konkurencyjność, nowoczesność, zrównoważona i świadoma produkcja oraz ukierunkowanie na pionierskie rozwiązania w technikach nawożenia – tak wygląda dziś polskie rolnictwo i w takim wydaniu może być stawiane za wzór dla innych krajów. Rozwój polskiego rolnictwa warunkuje też dobór specjalistów w zakresie doradztwa rolnego. Centrum Kompetencji PUŁAWY rozpoczyna właśnie nabór na czwartą edycję studiów podyplomowych „Obrót nawozami i środkami ochrony roślin w systemie zrównoważonego rolnictwa”.

Studia podyplomowe organizowane są przy współpracy z Wydziałem Rolnictwa i Biologii SGGW. To pierwszy tego typu kierunek w Polsce, dedykowany doradcom rolnym. Studia od początku cieszą się dużym zainteresowaniem, dlatego wiosną rozpocznie się kolejna, czwarta już edycja.

– Współczesne rolnictwo jest coraz bardziej wymagające, co podyktowane jest przede wszystkim systematycznym postępem technologicznym i chemicznym. Efektywne zarządzanie produkcją rolną wymaga więc kompleksowej, specjalistycznej wiedzy, z czego zdają sobie sprawę uczestnicy rynku rolnego. – mówi dr Zenon Pokojski, koordynator Centrum Kompetencji PUŁAWY, a prof. dr hab. Jan Łabętowicz, Kierownik Studiów Podyplomowych ze strony SGGW dodaje – Obecnie na polskim rynku rolnym widoczne jest naprawdę duże zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę posiadającą zarówno wiedzę marketingową, uwzględniającą najnowsze trendy w nawożeniu i ochronie roślin, ale także specjalistyczną wiedzę rolniczą dotyczącą implementowania nawozów. W trakcie naszych studiów słuchacze zdobędą kompleksową wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną.

Podczas praktycznych zajęć, których nie brakuje w programie studiów, słuchacze mają szansę poznawać narzędzia informatyczne w zakresie efektywnego doboru nawozów
i pestycydów, zdobyć praktyczne umiejętności określania potrzeb nawozowych oraz uczyć się kalkulować opłacalność ich stosowania.

Czas trwania studiów to 16 dwudniowych zjazdów (sobota, niedziela) w Warszawie i Puławach, w okresie od marca 2016 r. do lutego 2017 r.

Po zakończeniu studiów uczestnicy uzyskają:

  • dyplom Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • certyfikat w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin
  • certyfikat w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego

***

Zgłoszenie uczestnictwa na czwartą edycję przyjmowane są do dnia 30 stycznia 2016 r.

Informacje dodatkowe na stronie Wydziału Rolnictwai Biologi: http://agrobiol.sggw.pl/agrobiol/pages/start/studia-podyplomowe/obrot-nawozami/–rekrutacja.php

tel: 22-59 325 01  email: wrib_stpod@sggw.pl