Misją Centrum Kompetencji PUŁAWY jest dostarczanie dodatkowych wartości uczestnikom rynku rolnego.

Centrum Kompetencji PUŁAWY partnerem XI Forum Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych

W piątek 22 stycznia w Poznaniu podczas Polagra-Premiery odbyło się XI Forum Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych zatytułowane „Branża biopaliw a perspektywy dla upraw rzepaku w Polsce”. Tematem przewodnim spotkania była problematyka towarzysząca sektorowi biopaliw transportowych w kontekście produkcji rolnej na cele wytwórcze biokomponentów ze szczególnym uwzględnieniem upraw rzepaku w Polsce.

Forum zgromadziło ponad stu zaszczytnych gości i ekspertów. Wydarzenie otworzyli Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jacek Bogucki oraz Prezes KZPRiRB Juliusz Młodecki.

Od dłuższego czasu rolnicy i branża producentów biopaliw zadaje sobie pytanie, jak będzie wygladała kwestia wykorzystania rzepaku do produkcji biodiesla. Częściowo na to pytanie odpowiedział Jarosław Wiśniewski z Wydziału Energii Odnawialnych w Departamencie Gospodarki Ziemią w MRiRW. – Produkcja paliw ze źródeł ropopochodnych jest niewątpliwie tańsza od wytwarzania biopaliw. Jednak biopaliwa to stymulowanie krajowej gospodarki, miejsca pracy, i rozwój rolnictwa. Dlatego te niewymierne korzyści przemawiają za wspieraniem tej branży – powiedział przedstawiciel Ministerstwa.  W tym kierunku idą prace rządu nad nowymi rozporządzeniami, wprowadzającymi w życie przepisy nowej dyrektywy 2015/1513. Chodzi także m.in. o ochronę rynku biopaliw przed nadmiernym wykorzystaniem surowców tzw. II generacji, czyli surowców odpadowych w tym zużytego oleju, zwłaszcza oleju pochodzenia palmowego. Jest to bardzo istotne zwłaszcza dla produkcji rzepaku, który w naszym kraju produkowany jest już na powierzchni około 830 tys. ha. – Blisko 60% krajowej produkcji rzepaku przeznaczane jest na produkcję biopaliw. Jest to niecałe 2 mln. ton nasion rzepaku. Ten surowiec trzeba zagospodarować i dlatego tworzymy jedyną w Europie koalicję rolników i producentów biodiesla, która ma na celu bronić interesów i lobbować na rzecz wykorzystania rzepaku do produkcji energii – powiedział Juliusz Młodecki – prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych.

Powstają jednak zagrożenia dla produkcji biodiesla w Europie. Jednym z nich jest niska obecnie cena ropy naftowej. Jednak nie jest to nowy problem. – Cena ropy naftowej i produkcja biodiesla są ze sobą skorelowane dodatnio. Nawet gdy ropa była bardzo droga i jej cena wynosiła ponad 100$ za baryłkę, to biodiesel też bez wsparcia nie byłby opłacalny – powiedział Adam Stępień z Krajowej Izby Biopaliw.

Na koniec spotkania wysnuto wnioski i postulaty, które zostaną przekazane rządzącym.

Więcej na stronie.