Misją Centrum Kompetencji PUŁAWY jest dostarczanie dodatkowych wartości uczestnikom rynku rolnego.

Centrum Kompetencji PUŁAWY w Yearbooku 2015

W odpowiedzi na wezwanie Sekretarza Generalnego ONZ, sieć lokalna United Nations Global Compact w Polsce, publikuje Raport Yearbook 2015. Ponad 120 polskich firm i instytucji mających wpływ na różnorodne dziedziny gospodarki i życia społecznego wskazuje, w jaki sposób ich działania wpisują się w realizację 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju.

26-27 września 2015 roku, Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG), które są mapą rozwojową dla wszystkich 194 krajów świata. SDG są nowym, globalnym mechanizmem mierzenia i monitorowania rozwoju na świecie. W trakcie United Nations Sustainable Summit Sekretarz Generalny ONZ podkreślał, że nowo zdefiniowane cele uda się osiągnąć, jeśli w ich realizację włączą się nie tylko organy państwowe, ale przede wszystkim biznes i nauka. „Żeby zaplanować i mądrze wdrożyć SDG potrzebne jest współdziałanie przede wszystkim na poziomie krajowym i lokalnym. Rolą Global Compact w Polsce jest koordynacja prac biznesu, nauki i administracji w celu możliwie pełnego wdrożenia SDG w Polsce” podsumował Kamil Wyszkowski, Dyrektor Generalny Global Compact w Polsce.

Już ponad rok temu Global Compact w Polsce zaprosił administrację publiczną, świat nauki oraz biznes do współtworzenia Global Compact Yearbook 2015. Publikacja przedstawia najnowsze trendy, zmieniające się standardy oraz strategie firm i instytucji publicznych i prywatnych na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. W publikacji poruszonych zostało wiele istotnych obszarów gospodarczych oraz społecznych, wpływających na rozwój świata i Polski. Yearbook to publikacja wskazująca normy i standardy pracy firm w ramach całego łańcucha dostaw odnoszących się do takich aspektów jak prawa człowieka, ochrona środowiska, przeciwdziałanie korupcji czy zrównoważony rozwój. Autorzy publikacji nie zawsze mówią jednym głosem, ale każdorazowo wskazują co do tej pory udało się osiągnąć w ramach danego obszaru i jakie zmiany czekają Polskę celem realizacji SDG.

W obszarze zrównoważonego rozwoju , szczególnie ważnym zagadnieniem dla branży nawozowej jest wpływ rolnictwa na bezpieczeństwo żywnościowe na świecie. Nad tym tematem pochylili się eksperci Centrum Kompetencji PUŁAWY w raporcie „25 lat polskiego rolnictwa. Bezpieczeństwo żywnościowe w Europie”. Raport został dostrzeżony przez przedstawicieli inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ United Nations Global Compact w Polsce. „Z raportu popartego rzetelnymi analizami, badaniami i statystykami wynika, że rolnictwo to obecnie czwarty największy sektor gospodarki w Polsce. Eksport produktów rolno-spożywczych stanowi ponad 13 proc. całkowitej wartości polskiego eksportu. W latach 2003 – 2014 wartość polskiego eksportu rolno – spożywczego zwiększyła się znacząco z 4,01 mld euro do 21,35 mld euro, a nasz kraj zajmuje ósme miejsce wśród najważniejszych eksporterów żywności w UE” o najważniejszych zagadnieniach raportu pisze w Yearbooku 2015  dr Zenon Pokojski, koordynator Centrum Kompetencji PUŁAWY.

Raport Yearbook 2015