Misją Centrum Kompetencji PUŁAWY jest dostarczanie dodatkowych wartości uczestnikom rynku rolnego.

„Grunt to Wiedza”

Pod tym hasłem pół roku temu Grupa Azoty we współpracy z PKO Bankiem Polskim rozpoczęła ogólnopolski program bezpłatnych badań gleb w zasobność składników odżywczych. W ramach trzyletniej akcji Spółka postawiła sobie za cel dotarcie do blisko 2 tys. gospodarstw rolnych w całym kraju i zebranie 28 tys. próbek aż w 17 Okręgowych Stacjach Chemiczno – Rolniczych. – Obok Centrum Kompetencji PUŁAWY to nasza kolejna inicjatywa budująca bazę wiedzy i mająca swoje oparcie w nauce.– mówi Paweł Jarczewski, prezes Zarządu Grupy Azoty.

Z opublikowanego w tym roku raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że tylko nieliczni polscy rolnicy badają glebę przed zastosowaniem nawozów mineralnych, co może skutkować użyciem zbyt dużych dawek. W efekcie może to podnosić koszty produkcji rolniczej i nie pozostaje bez wpływu na zanieczyszczenie środowiska naturalnego. NIK wskazuje, że konieczna jest zatem szeroka edukacja wśród rolników na temat racjonalnego nawożenia, co jest właśnie jednym z założeń programu „Grunt to Wiedza”. – Grupa Azoty nie promuje maksymalnego plonu. Grupa Azoty promuje maksymalny efekt ekonomiczny dla rolnika, a to jest całkowicie inne podejście. – mówi Hubert Kamola, Dyrektor Departamentu Korporacyjnego Handlu Nawozami w Grupie Azoty i dodaje – Badanie gleby inspiruje do zastanowienia się nad jakością produktów nawozowych, a my jako duży producent nawozów wiemy jak wymagający w wiedzę i praktykę jest proces produkcji i badania nawozów. W każdej z pięciu fabryk mamy laboratoria i wiemy, że nie wszystkie nawozy istniejące na rynku spełniają najwyższe parametry. Badanie gleby może również ujawnić pozorne oszczędności rolnika z zastosowania tzw. tańszych zamienników, potem okazuje się, że nawóz się nie rozpuszcza lub skład działa inaczej.

Sukces I edycji programu

Już od pierwszych miesięcy program cieszył się dużym zainteresowaniem. Wspierając rolników, przebadano w akredytowanych Laboratoriach Okręgowych Stacji Chemiczno – Rolniczych 4950 prób gleby pod kątem pH oraz zasobności w fosfor, potas i magnez. Badania prowadzono w okresie sierpień – październik 2015 r., po zbiorach, a tuż przed jesiennym nawożeniem. Łącznie w badaniu udział wzięły 330 gospodarstwa ze 163 powiatów, z czego ponad połowa gospodarstw w przedziale
50-100 ha.

Wyniki badań

Optymalnym i pożądanym przez większość gatunków roślin jest lekko kwaśny
i obojętny odczyn gleby. W próbach gleb przebadanych w programie dominują gleby o odczynie kwaśnym i lekko kwaśnym, które w sumie stanowią 61%. Tylko co czwarta badana próba gleby nie wykazuje zakwaszenia, odczyn obojętny wykazało 16%, a zasadowy 8%.

Co dalej?

Z początkiem 2016 r. Grupa Azoty rozpoczęła II edycję programu. Tym razem w planach jest przebadanie 6 300 prób gleby.

– Chcemy aby program nawet po trzech latach miał swoje dalsze przejawy już  w postaci praktyk promowanych przez naszych Przedstawicieli Terenowych popularyzujących wiedzę o Grupie Azoty i technologiach nawożenia – mówi Hubert Kamola i dodaje – Poza tym przez cały czas chcemy intensywnie promować wiedzę, wspierać rozwój technologii nawożenia i wspólnie się uczyć. Chcemy poznawać potrzeby i dostosowywać produkowane nawozy do wyzwań produkcji roślinnej. Już dziś pracujemy nad nowymi nawozami, które pozwolą na lepszą agregację i działanie mikroelementów i makroelementów. Badamy i poznajemy implikacje zachodzące w sferze mikrobiologii. Wiemy gdzie powstają straty i wiemy gdzie szukać oszczędności. W tym samym czasie uruchamiamy też aplikację na smartfony „Farmster” i tam również będziemy rozwijać technologię wpierającą zarządzanie gospodarstwem.