Misją Centrum Kompetencji PUŁAWY jest dostarczanie dodatkowych wartości uczestnikom rynku rolnego.

Pierwsze w tym roku spotkanie konsorcjantów Centrum Kompetencji PUŁAWY

Omówienie i podsumowanie działalności Centrum w 2015 r., raport z niecodziennej wizyty przedstawicieli CKP na Uniwersytecie Texas A&M Agrilife oraz przede wszystkim przedstawienie koncepcji rozwoju Centrum na najbliższe trzy lata – to główne punkty agendy pierwszego w tym roku posiedzenia Konsorcjum Centrum Kompetencji PUŁAWY.

W piątek, 4 marca w Puławskim Parku Naukowo – Technologicznym członkowie konsorcjum wraz z współpracującymi ekspertami odbyli kilkugodzinne posiedzenie w ramach cyklicznych spotkań konsorcjum. Spotkanie rozpoczęły prezentacje będące kontynuacją rozmów z ubiegłorocznej konferencji „Nauka – Biznes – Rolnictwo”. Jako pierwszy poruszony został temat wdrożenia Dyrektywy Azotanowej w Polsce, a następnie uczestnicy spotkania zajęli się akredytacją badań polowych w Polsce, w tym weryfikacji wytycznych nawożenia.

W kolejnej części posiedzenia omówione zostały ubiegłoroczne, kluczowe dla Centrum projekty, takie jak: raport “Polska atrakcyjnym producentem i dostawcą żywności”, jubileuszowa V Konferencja „Nauka – Biznes – Rolnictwo”, ciesząca się w 2015 r. rekordową frekwencją, projekt demonstracyjny RSM oraz studia podyplomowe dla doradców rolnych, na których dobiega końca nabór na czwartą edycję. W tej części obrad zaprezentowane zostały również nowe koncepcje rozwoju i unowocześnienia strony internetowej Centrum Kompetencji.

Ważnym punktem pierwszych w tym roku obrad było sprawozdanie z wizyty przedstawicieli Centrum Kompetencji na Uniwersytecie Texas A&M Agrilife, która może być zaczątkiem owocnej współpracy. O tym, a także o wielu innych projektach mających służyć intensywnemu rozwojowi Centrum Kompetencji PUŁAWY w najbliższych trzech latach mówiło jego kierownictwo w dalszych minutach spotkania.

Marcowe posiedzenie Konsorcjantów zakończyły wystąpienia na temat działań prowadzonych przez Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych oraz diagnoza stanu polskiego rolnictwa prowadzona przez Sejmową Komisję Rolnictwa.