Misją Centrum Kompetencji PUŁAWY jest dostarczanie dodatkowych wartości uczestnikom rynku rolnego.

Centrum Kompetencji PUŁAWY w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2015. Dobre praktyki”

Centrum Kompetencji PUŁAWY to długofalowa dobra praktyka CSR według  Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2015. Dobre praktyki”.  Raport wydawany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu od 2002 r., stanowi największy przegląd aktywności podejmowanych przez firmy odpowiedzialne za swój wpływ na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę, oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce.

Ponad 800 przykładów działań społecznie odpowiedzialnych i ponad 130 firm zgłaszających swoje inicjatywy zawiera 14. edycja Raportu, który grupuje działania firm według 7 obszarów normy ISO 26000: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

Centrum Kompetencji PUŁAWY zostało odnotowane w Raporcie jako uczciwa praktyka operacyjna, zgodnie ze standardem ISO 26000, realizowana przez Grupę Azoty PUŁAWY. Pierwszy raz w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2015. Dobre praktyki” konsorcjum pojawiło się w 2012 r. W raporcie znalazły się jeszcze trzy dobre praktyki CSR puławskich azotów: Akcja „Drzewko za Butelkę”, Forum Dialogu Społecznego i gniazdo lęgowe sokoła wędrownego.

Obok zestawienia dobrych praktyk firm, realizowanych w 2015  roku, Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2015. Dobre praktyki” zawiera podsumowanie minionego roku. Kalendarium wydarzeń obejmuje 78 CSR-owych inicjatyw, a także prezentuje badania, publikacje i konkursy.

W minionym roku Forum Odpowiedzialnego Biznesu obchodziło jubileusz 15 lat partnerstwa na rzecz CSR w Polsce. Z tej okazji FOB przyznał pierwsze w Polsce wyróżnienie poświęcone w pełni docenieniu osób zaangażowanych na rzecz rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu. Jednym z trzech laureatów nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes” został Zenon Pokojski, wiceprezes Zarządu Grupy Azoty PUŁAWY i koordynator CK PUŁAWY. Pierwszą edycję nagrody, swoim honorowym patronatem objął Prezydent RP Andrzej Duda.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2015. Dobre praktyki”