Misją Centrum Kompetencji PUŁAWY jest dostarczanie dodatkowych wartości uczestnikom rynku rolnego.

Studia podyplomowe dla doradców rolnych – ruszyła kolejna edycja

W sobotę, 16 kwietnia na Wydziale Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 38 słuchaczy ukończyło III edycję studiów podyplomowych dla doradców rolnych pt. „Obrót nawozami i środkami ochrony roślin w systemie zrównoważonego rolnictwa”. Natomiast w marcu rozpoczęła się IV edycja, na którą zakwalifikowało się 30 uczestników. Studia organizowane są przez SGGW przy współpracy z Grupą Azoty Puławy w ramach działającego Centrum Kompetencji PUŁAWY.

Inicjatywa uruchomiona została cztery lata temu i stanowi niezwykle ważną część działalności Centrum Kompetencji PUŁAWY, jaką jest zapewnianie transferu wiedzy do producentów rolnych. Głównym celem studiów jest kształcenie specjalistów w zakresie najnowszych technologii i zintegrowanej produkcji, którzy w niedalekiej przyszłości będą doradzać rolnikom m.in. w temacie stosowania nawozów i środków ochrony roślin. Wszystko to dlatego, że współczesne rolnictwo jest coraz bardziej wymagające i uwarunkowane systematycznym postępem technologicznym, a efektywne zarządzanie produkcją rolną wymaga coraz bardziej kompleksowej i specjalistycznej wiedzy.

Jak podkreślają organizatorzy studiów ze strony Centrum Kompetencji PUŁAWY i SGGW, doradztwo rolne zawsze stanowiło istotną wartość ich działań. W programie nie brakuje zajęć praktycznych i w terenie, które zdaniem wykładowców, stanowią fundamentalną wartość. Program IV edycji został uzupełniony o zajęcia dotyczące wytwarzania nawozów oraz wprowadzania ich do obrotu. Pojawią się także zajęcia praktyczne na temat polowej produkcji roślinnej.

Studia dają słuchaczom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w obszarach takich jak:
• produkcja rolnicza uwzględniająca najnowsze trendy w nawożeniu i ochronie roślin,
• praktyczne umiejętności określania potrzeb nawozowych,
• nowoczesne metody komunikowania się z producentami,
• doradzanie w zakresie wyboru stosowanych nawozów lub środków ochrony roślin,
• posługiwanie się narzędziami informatycznymi w zakresie doboru nawozów i pestycydów,
• wykonywanie planów nawozowych,
• obliczanie opłacalności stosowania nawozów.

Po zakończeniu studiów, uczestnicy uzyskują dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz certyfikaty w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin i stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego.

Studia podyplomowe to nie jedyna działalność Grupy Azoty Puławy na rzecz dostarczania i popularyzacji kompleksowej wiedzy dla rolnictwa. Rok temu, przy współpracy z PKO Bankiem Polskim, zainicjowano ogólnopolski program bezpłatnych badań gleb w zasobność składników odżywczych “Grunt to wiedza”. Z początkiem 2016 r. rozpoczęła się już II edycja programu.