Misją Centrum Kompetencji PUŁAWY jest dostarczanie dodatkowych wartości uczestnikom rynku rolnego.

200 lat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Centrum Kompetencji PUŁAWY wspierając działalność swoich konsorcjantów, serdecznie zaprasza na obchody 200-lecia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w dniach 19 – 22 maja br. Partnerem wydarzenia jest również Grupa Azoty.

SGGW to najstarsza szkoła wyższa w Polsce o profilu przyrodniczym. Jej początki sięgają 1816 r. i związane są z utworzeniem Instytutu Agronomicznego w Marymoncie. Początki uczelni związane są także z kształceniem w zakresie nauk weterynaryjnych. W tym roku mija 200 lat od kiedy Instytut Agronomiczny rozpoczął kształcenie rolnicze na dwóch poziomach: wyższym dla przyszłych ekonomów i zarządców oraz elementarnym – dla przyszłych kwalifikowanych robotników.

Główne uroczystości zaplanowane są na dni 19 – 22 maja na terenach SGGW.

W programie przewidziane są liczne pokazy, wystawy i pikniki, a także wiele uroczystości oficjalnych. Udział w obchodach będzie też doskonałą okazją do poznania uczelni, jej wydziałów, pracowników, studentów i partnerów.

Szczegółowy plan obchodów 200 – lecia SGGW pod adresem:

http://www.sggw.pl/uczelnia/historia-sggw/obchody-200-lecia-uczelni