Misją Centrum Kompetencji PUŁAWY jest dostarczanie dodatkowych wartości uczestnikom rynku rolnego.

Centrum Kompetencji partnerem Sympozjum „Mikroelementy w rolnictwie i środowisku”

W dniach 21-24 czerwca 2016 r. w Kudowie Zdroju (woj. dolnośląskie) odbędzie się XIII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Mikroelementy w rolnictwie i środowisku”.

Gospodarzem wydarzenia jest Katedra Żywienia Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, a Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego prof. Zofia Spiak – Członek Rady Naukowej Centrum Kompetencji PUŁAWY.

Tradycja organizowania cyklicznych spotkań poświęconych prezentacji dorobku naukowego i badań nad mikroelementami sięga aż 1966 r., w którym to odbyła się pierwsza konferencja poświęcona mikroelementom w glebach i roślinach oraz w żywieniu zwierząt. Od tej pory sympozja organizowane są co 4 lata i są jedynymi w Polsce i w Europie, które dotyczą zagadnień mikroelementów w szeroko pojętym rolnictwie. Uczestnikami sympozjum są pracownicy uczelni przyrodniczych, instytutów naukowo-badawczych, stacji chemiczno-rolniczych, zakładów produkujących nawozy mikroelementowe oraz firmy aparaturowe.

Szczegółowe informacje pod adresem:

http://www.mikroelementy.eu/