Misją Centrum Kompetencji PUŁAWY jest dostarczanie dodatkowych wartości uczestnikom rynku rolnego.

Międzynarodowy Dzień Rzepaku – EURORZEPAK 2016

W czwartek, 2 czerwca w Minkowie (woj. kujawsko – pomorskie) odbędzie się wydarzenie współorganizowane przez Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, jednego z konsorcjantów Centrum Kompetencji Puławy.

Głównym punktem programu będzie spotkanie producentów rzepaku z Polski i Europy na debacie z udziałem przedstawicieli europejskich zrzeszeń producentów roślin oleistych i białkowych. Ponadto uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję zobaczyć kolekcję aż 25 odmian rzepaku. Planowane i najważniejsze tematy do omówienia to m.in.: rośliny białkowe a rzepak, biopaliwa jako paliwa drugiej generacji oraz skutki wycofania neonikotynoidów.