Misją Centrum Kompetencji PUŁAWY jest dostarczanie dodatkowych wartości uczestnikom rynku rolnego.

Za nami kolejne, XIII Międzynarodowego Sympozjum „Mikroelementy w rolnictwie i środowisku”.

Ponad stu uczestników, dwa dni debat, prezentacji, rozmów i wymieniania się najnowszą wiedzą w obszarze mikroelementów – tak wyglądało międzynarodowe sympozjum zorganizowane przez Katedrę Żywienia Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Spotkanie, którego partnerem było Centrum Kompetencji PUŁAWY, odbyło się w Kudowie Zdrój (województwo dolnośląskie) w dniach 21-24 czerwca br. Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego była prof. Zofia Spiak – Członek Rady Naukowej Centrum Kompetencji PUŁAWY. Zaproszeni goście poruszyli wiele tematów popartych badaniami naukowymi, głównie tych związanych z mikroelementami niezbędnymi dla roślin, zwierząt i człowieka, jak np.:
• Mikroelementy w produkcji roślinnej (grunty orne, użytki zielone, produkcja ogrodnicza, leśnictwo).
• Diagnostyka niedoborów oraz potrzeby i technika nawożenia mikroelementami i nawozy mikroelementowe.
• Fizjologiczna rola mikroelementów w organizmach i żywieniu roślin, zwierząt i człowieka.
• Nadmiar i toksyczność mikroelementów w środowisku.

Sympozjum organizowane jest cyklicznie co cztery lata już od 1966 r. Jest to jedyne tego typu spotkanie w Polsce i Europie, które porusza zagadnienia mikroelementów w szeroko pojętym rolnictwie. Uczestnikami wydarzenia są przedstawiciele świata nauki, głównie z uczelni przyrodniczych, instytutów naukowo – badawczych, stacji chemiczno – rolniczych czy zakładów produkujących nawozy.