Misją Centrum Kompetencji PUŁAWY jest dostarczanie dodatkowych wartości uczestnikom rynku rolnego.

Centrum Kompetencji PUŁAWY podczas Tygodnia Odpowiedzialnego Biznesu

Ostatni tydzień października został ogłoszony Tygodniem Odpowiedzialnego Biznesu. Pięć konferencji w pięciu miastach w Polsce – intensywny tydzień wydarzeń i komunikacji w obszarze odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Podczas wydarzenia w Warszawie nie mogło zabraknąć Centrum Kompetencji PUŁAWY.

Centrum Kompetencji PUŁAWY jako think tank łączący różnych interesariuszy – to temat prezentacji, którą podczas Tygodnia Odpowiedzialnego Biznesu w Warszawie przedstawił prof. Janusz Igras, przewodniczący Rady Naukowej Centrum.

CK PUŁAWY to pierwszy w Polsce think tank w sektorze rolniczym, który jest efektem działań Grupy Azoty PUŁAWY w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy innowacyjną platformą dialogu pomiędzy naszymi konsorcjantami, czyli światem biznesu, nauki i przedsiębiorcami rolnymi. Współpraca, a także dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, powoduje, że konsorcjanci Centrum kształtują i promują model nowoczesnego przedsiębiorcy rolnego, podnoszą kompetencje rolników w zakresie efektywności gospodarowania i zrównoważonego nawożenia.

W tym roku podczas Tygodnia odpowiedzialnego Biznesu w Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Wrocławiu i Gdańsku, sporo miejsca poświęcono praktykom pracowniczym, budowaniu wizerunku odpowiedzialnego pracodawcy i angażowaniu pracowników. Eksperci opowiadali również o zaangażowaniu społecznym biznesu, inwestycjach społecznych i roli społecznej biznesu. Menadżerowie z różnych branż dzielili się doświadczeniem w zarządzaniu zrównoważonym rozwojem.