Misją Centrum Kompetencji PUŁAWY jest dostarczanie dodatkowych wartości uczestnikom rynku rolnego.

Konkurs na najciekawszą pracę badawczą lub projekt rozwojowy w tematyce nawożenia i agrotechniki

Centrum Kompetencji Puławy od początku swojej działalności stawia na współpracę nauki, biznesu i rolnictwa. Stanowi to jedno z kluczowych wyzwań nie tylko w rolnictwie, ale też dla całej krajowej gospodarki. W poszukiwaniu szeroko rozumianej innowacyjności i nowych rozwiązań technologicznych Centrum Kompetencji Puławy we współpracy z Grupą Azoty Puławy ogłasza konkursu na najciekawszą pracę badawczą lub projekt rozwojowy w tematyce nawożenia i agrotechniki o łącznej puli nagród 30 tys. zł.

Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, instytucje naukowe oraz przedsiębiorstwa powiązane z sektorem rolnym. Propozycje prac mogą być zgłaszane indywidualnie lub zespołowo do 31 stycznia 2017 roku. Dla ułatwienia organizatorzy określili obszary tematyczne, w których powinny mieścić się tematy prac. Są to optymalizacja technologii nawożenia
z uwzględnieniem upraw i zasobności gleb oraz rozwój nowych technologii nawożenia i produktów nawozowych dostosowanych do potrzeb polskiego rolnictwa.

Oceny zgłoszonych projektów i wyłonienia zwycięskich prac dokona Komisja Konkursowa składającą się z przedstawicieli organizatorów. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na koniec kwietnia 2017 r.

Wszystkie szczegółowe informacje w załączonym poniżej regulaminie  i wniosku konkursowym:

Regulamin konkursu

Wniosek konkursowy