Misją Centrum Kompetencji PUŁAWY jest dostarczanie dodatkowych wartości uczestnikom rynku rolnego.

W Puławach już po raz szósty rozmawiano o najistotniejszych zagadnieniach branży rolniczej

24 listopada br. w Puławskim Parku Naukowo – Technologicznym odbyła się VI konferencja „Nauka – Biznes – Rolnictwo”. Wydarzenie organizowane przez Centrum Kompetencji PUŁAWY zostało objęte Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy a okolicznościowy list do Organizatorów i Uczestników wystosowała Małgorzata Sadurska, Szef Kancelarii Prezydenta RP. Patronatami medialnymi konferencji byli: Telewizja Polskiej, Polska Agencja Prasowa, Polskie Radio Lublin i Kurier Lubelski.

„Dziękuję za Państwa istotny wkład w rozwój i modernizację wsi polskiej poprzez promocję dialogu i współpracy między środowiskami rolników, badaczy i biznesu. Puławy – położone na obszarze intensywnego rolnictwa Lubelszczyzny, a zarazem posiadające bazę naukową i własny przemysł – są po temu znakomitym miejscem. (…) Pragnę również podkreślić, iż Pan Prezydent Andrzej Duda docenia znaczenie rolnictwa dla gospodarki narodowej oraz naszego dobrobytu. Produkcja rolna to strategiczna gałąź gospodarki narodowej, a możliwość zaspokajania potrzeb rynku krajowego dzięki własnej żywności – to jedna z podstaw suwerenności i bezpieczeństwa państwa. Osiągnięcia polskiego rolnictwa gwarantują nam pod tym względem całkowitą niezależność. (…) Współpraca ze światem nauki i biznesu daje szansę na dalszy wzrost efektywności i jakości produktów naszego rolnictwa.” – napisała w swoim liście Minister Małgorzata Sadurska.

W tym roku grono ekspertów dyskutowało m.in. o gospodarowaniu zasobami wodnymi. Organizatorzy uznali ten temat za szczególnie ważny ze względu na coraz większe problemy z niedoborem czystej wody. Kolejnym tematem była rola chemii w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego na świecie. Ostatnią grupą były zagadnienia związane z badaniami naukowymi i innowacyjnością w rolnictwie.

Jak podkreślał w swoim wystąpieniu Mariusz Bober, prezes Zarządu Grupy Azoty, woda to ogromnie ważna kwestia dla produkcji rolnej. – Jako przedstawiciele branży nawozowej czujemy się jednym z wielu ogniw w całym łańcuchu budowania bezpieczeństwa żywnościowego na świecie. Staramy się swoją misję realizować jak najlepiej, ale oczywiście mamy świadomość, że aby to robić mądrze potrzebna jest ścisła współpraca przedsiębiorców rolnych, przedstawicieli świata nauki, techniki, przemysłu i odpowiednie wsparcie legislacyjne państwa. W tym też z resztą celu powołane zostało Centrum Kompetencji Puławy, które takimi inicjatywami jak ta dzisiejsza konferencja, stara się w naświetlić najważniejsze obecnie kwestie dotyczące zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego, w tym również wody.

Przedstawiciele Centrum Kompetencji Puławy wielokrotnie podkreślali, że od początku swojej działalności stawiają na współpracę nauki, biznesu i rolnictwa. – Stanowi to jedno z kluczowych wyzwań nie tylko w rolnictwie, ale też dla całej krajowej gospodarki. W poszukiwaniu szeroko rozumianej innowacyjności i nowych rozwiązań technologicznych, Centrum Kompetencji Puławy we współpracy z Grupą Azoty Puławy, ogłasza dziś konkursu na najciekawszą pracę badawczą lub projekt rozwojowy w tematyce nawożenia i agrotechniki o łącznej puli nagród 30 tys. zł – mówił podczas swojego wystąpienia Andrzej Skwarek, Koordynator Konsorcjum Centrum Kompetencji Puławy oraz wiceprezes zarządu Grupy Azoty Puławy.

Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, instytucje naukowe oraz przedsiębiorstwa powiązane z sektorem rolnym. Propozycje prac mogą być zgłaszane indywidualnie lub zespołowo do 31 stycznia 2017 r. Więcej informacji na temat konkursu TUTAJ.