Misją Centrum Kompetencji PUŁAWY jest dostarczanie dodatkowych wartości uczestnikom rynku rolnego.

Zmiany w Regulaminie Konkursu

Informujemy, że w dniu 28 kwietnia 2017 roku Organizator wprowadził zmiany w Regulaminie Konkursu pt. „Praca badawcza lub projekt rozwojowy z obszaru nawożenia i agrotechniki”.

Zakres wprowadzonych zmian znajduje się w dokumencie „ Informacje o zmianach w Regulaminie Konkursu”.

Załączniki do komunikatu:

  1. Informacje o zmianach w Regulaminie Konkursu
  2. Regulamin Konkursu z dnia 28.04.2017 r.