Misją Centrum Kompetencji PUŁAWY jest dostarczanie dodatkowych wartości uczestnikom rynku rolnego.

Grupa Azoty S.A.

grupaazoty.com

ul. Kwiatkowskiego 8
33-101 Tarnów
Telefon: (14) 637 37 37
Fax: (14) 633 07 18
kontakt@grupaazoty.com

Przemysł chemiczny niepodległej Polski narodził się w roku 1927 w Tarnowie. Od tej pory historia zatoczyła pełny krąg. Polska chemia narodziła się w Tarnowie po raz drugi. Grupa Azoty to połączenie wszystkiego, co w tej branży nam, Polakom, udało się zrobić najlepiej.

Jesteśmy gotowi do przekraczania kolejnych granic – bo Grupa Azoty to projekt nastawiony na przyszłość. Tak było od zawsze. Dziś konkurujemy z największymi światowymi firmami chemicznymi. Dzięki zakończonej właśnie wielkiej konsolidacji jesteśmy do tego przygotowani lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Cztery największe polskie zakłady chemiczne — z Tarnowa, Puław, Polic i Kędzierzyna-Koźla — działają teraz, wraz z innymi spółkami, pod jedną wspólną marką Grupa Azoty.

Instytut Nowych Syntez Chemicznych

ins.pulawy.pl

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13a
24-110 Puławy
Telefon: (81) 473 14 00
Fax: (81) 473 14 10
sekretariat@ins.pulawy.pl

Instytut Nowych Syntez Chemicznych z siedzibą w Puławach jest instytutem badawczym o wieloletnich tradycjach, podlegającym nadzorowi ministra właściwego do spraw gospodarki.

Instytut wywodzi się z utworzonego w 1935 roku Laboratorium Badawczego Zjednoczonych Fabryk Związków Azotowych w Mościcach i Chorzowie.

Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa — Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

iung.pulawy.pl

ul. Czartoryskich 8
24-100 Puławy
Telefon: 081 886 34 21
Fax: 081 886 45 47
iung@iung.pulawy.pl

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) został utworzony w 1950 roku. Placówka ta nawiązuje do bogatych tradycji nauk rolniczych w Puławach, sięgających roku 1862 i do osiągnięć Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego, funkcjonującego w latach 1917-1950. IUNG jest jednostką badawczo-rozwojową, podległą Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prowadzi on prace obejmujące uprawę roślin, nawożenie, żyzność gleb oraz rozpoznanie i ochronę przestrzeni rolniczej. Działalność statutowa IUNG jest realizowana w ramach wieloletniego programu „Podstawy zrównoważonego gospodarowania i ochrony przestrzeni rolniczej w Polsce.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

umcs.pl


Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5

20-031 Lublin

Telefon: (81) 537 51 00

Fax: (81) 533 36 69, 537 51 02

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej to największa uczelnia publiczna po wschodniej stronie Wisły. Jako instytucja głęboko zakorzeniona w regionie, od blisko 70 lat pełni rolę kulturotwórczą 
i opiniotwórczą oraz wnosi istotny wkład w budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Do chwili obecnej naszą Alma Mater ukończyło ponad 200 tys. absolwentów.

Wszechstronna oferta edukacyjna oraz bogate doświadczenie stanowią nasze atuty. Co roku proponujemy nowe kierunki studiów, a także wprowadzamy unikalne specjalizacje. Kształcenie prowadzone jest na 12 wydziałach, ponad 50 kierunkach studiów oraz ponad 200 specjalnościach.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

sggw.pl

ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
Telefon: (48 22) 59-31-000
Fax: (48 22) 59-31-087 lub 59-31-089

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego jest najstarszą rolniczą szkołą wyższą w Polsce i czwartą tego typu uczelnią w Europie. Jej początki sięgają 1816 r. i są związane z utworzeniem Instytutu Agronomicznego w Marymoncie. Orędownikami jej założenia byli Stanisław Staszic i Stanisław Potocki, a jego pierwszym dyrektorem został Jerzy Benjamin Flatt, jeden z najlepszych znawców stosunków gospodarczych w Królestwie Polskim.

Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych

kzprirb.pl

ul. Szkolna 2/4 pok. nr 403
00-006 Warszawa
Telefon: 022 826 80 07
Telefon. kom: 604 340 703
Fax: 022 828 53 58
biuro@kzpr.com.pl

KZPR powstało na fali protestów trwających w czasie skupu rzepaku w 1999 roku. Założyciele Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku wyrazili konieczność utworzenia organizacji w celu obrony i reprezentowania interesów swojej branży.

Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza

schr.gov.pl

ul. Stanisława Żółkiewskiego 17
05-075 Warszawa-Wesoła
Telefon: (22) 773 42 55, 773 52 42
Fax: (22) 773 42 55

Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie jest jednostką podległą Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza zajmuje się w Polsce agrochemiczną obsługą rolnictwa. Wraz z 17 Okręgowymi Stacjami obejmuje swoim zasięgiem obszar całego kraju.

Krajowa Federacja Producentów Zbóż

kfpz.pl

ul. Szkolna 2/4 lok 418
00-006 Warszawa
Telefon: 667 958 199
biuro@kfpz.pl

Krajowa Federacja Producentów Zbóż jest apolityczną, samofinansującą się organizacją rolniczą, reprezentującą interesy polskich producentów zbóż. Walczymy o prawa ekonomiczne, socjalne i kulturowe naszych członków.

Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego

wapno-info.pl

ul. Toruńska 5
30-056 Kraków
Telefon: 12 626 18 76
info@wapno-info.pl

Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego reprezentuje wiodących producentów branży wapienniczej w Polsce.
Głównymi celami Stowarzyszenia są:
– propagowanie wiedzy o produktach wapienniczych i ich zastosowaniach w dziedzinach budownictwa, drogownictwa, rolnictwa i ochrony środowiska,
– ochrona interesów branży wapienniczej; udział w konsultacjach branżowych norm, przepisów i regulacji w Polsce, a także na poziomie Unii Europejskiej poprzez międzynarodowe stowarzyszenia wapiennicze.

Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego

kzpbc.com.pl

ul. Kopernika 34
00-336 Warszawa
Telefon: (22) 826 41 04
Fax: (22) 827 74 21

Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego powstał w 1921 roku, składa się z 32 związków regionalnych i zrzesza 35 tysięcy polskich plantatorów buraka cukrowego.

KZPBC nie tylko reprezentuje i chroni interesy polskich plantatorów buraka cukrowego, lecz także prowadzi wszelkie działania na rzecz wzrostu produkcji buraka cukrowego i usprawnienia pracy plantatorów.

INTERMAG Sp. z o.o.

intermag.pl

al. 1000-lecia 15G
32-300 Olkusz
Telefon: +48 32 64 55 900
Fax: +48 32 64 27 044
intermag@intermag.pl

INTERMAG specjalizuje się w produkcji i dystrybucji specjalistycznych nawozów mineralnych oraz biostymulatorów dla rolnictwa i ogrodnictwa. Założona w 1988 roku spółka jest obecnie jednym z wiodących producentów w branży nawozów dolistnych i biostymulatorów. INTERMAG jest polską firmą o rodzinnych korzeniach, która buduje swój rozwój na innowacjach w sektorze agrochemicznym. Spółka podkreśla, że cała praca nad wytworzeniem produktu (od koncepcji, fazy badań i testów, przez procesy produkcyjne, na budowaniu marki kończąc) odbywa się w Polsce, a składy i formulacje nawozów to autorskie, chronione patentami receptury.

ADOB

adob.com.pl

ul. Kołodzieja 11
61-070 Poznań
Telefon: 61 650 31 66
Fax: 61 650 31 67
office@adob.com.pl

ADOB® — lider w produkcji mikroelementowych nawozów dolistnych i schelatowanych. Posiada w swojej ofercie szeroką gamę nawozów mikroelementowych, schelatowanych przez EDTA, IDHA, DTPA i HBED. Jest także producentem znanych nawozów o nazwie Basfoliar®, wytwarzanych na licencji BASF AG. Posiada własny Dział Badawczo-Rozwojowy oraz linie produkcyjne dla nawozów płynnych i stałych w 2 zakładach produkcyjnych w Poznaniu i Wrocławiu. Dział Badawczo-Rozwojowy ADOB® opracowuje również nawozy mikroelementowe o składzie dostosowanym do indywidualnych wymagań Klienta. Dzięki unikalnym procesom technologicznym ADOB® stał się nie tylko niekwestionowanym krajowym liderem w produkcji nawozów dolistnych, ale również znaczącym eksporterem nawozów, które znajdują odbiorców w ponad 70 krajach na wszystkich kontynentach.