Misją Centrum Kompetencji PUŁAWY jest dostarczanie dodatkowych wartości uczestnikom rynku rolnego.

Konferencje z cyklu „Nauka — Biznes — Rolnictwo” to stały element w kalendarzu osób i instytucji działających na rzecz rolnictwa i rynku rolnego. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń pomiędzy nauką a uczestnikami rynku rolnego, nawiązywanie kontaktów z dystrybutorami i przedsiębiorcami rolnymi, tworzenie relacji partnerskich oraz rozwój współpracy z instytutami naukowymi pracującymi na rzecz rolnictwa.

Podczas konferencji prezentowane są zagadnienia obejmujące bloki tematyczne:

  • zrównoważone rolnictwo,
  • bezpieczeństwo żywnościowe,
  • badania naukowe w rolnictwie,
  • jakość żywności w różnych aspektach,
  • wiedza gromadzona w ramach Centrum.

VI Konferencja Nauka – Biznes – Rolnictwo

W Puławach już po raz szósty rozmawiano o najistotniejszych zagadnieniach branży rolniczej

24 listopada br. w Puławskim Parku Naukowo – Technologicznym odbyła się VI konferencja „Nauka – Biznes – Rolnictwo”. Wydarzenie organizowane przez Centrum Kompetencji PUŁAWY zostało objęte Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz patronatami medialnymi Telewizji Polskiej, Polskiej Agencji Prasowej, Polskiego Radia Lublin i Kuriera Lubelskiego.

Czytaj więcej →

V jubileuszowa Konferencja “Nauka – Biznes – Rolnictwo”

15 października br. w Puławskim Parku Naukowo – Technologicznym odbyła się V jubileuszowa konferencja „Nauka – Biznes – Rolnictwo”. Wydarzenie organizowane przez Centrum Kompetencji PUŁAWY zostało objęte honorowymi patronatami: Czesława Siekierskiego, przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz organizacji Fertilizers Europe. Patronami medialnymi konferencji byli: TVP, Polskie Radio i Kurier Lubelski.

Czytaj więcej →

IV Konferencja Nauka — Biznes — Rolnictwo

Marki własne przyszłością polskiego rolnictwa.

— Mijające 25 lat to czas wielkich przemian i rozwoju Polski. Naszą determinację w walce o wolność zastąpiła determinacja, energia i inwencja w zagospodarowywaniu wolności. Skala tych dokonań jest dobrze widoczna w rolnictwie i na terenach wiejskich – dlatego z satysfakcją objąłem „Patronatem Prezydenta 25 lat Wolności” to ważne przedsięwzięcie Centrum Kompetencji PUŁAWY, jakim było opracowanie raportu „25 lat polskiego rolnictwa. Bezpieczeństwo żywnościowe w Europie” — tymi słowami Prezydent RP Bronisław Komorowski w swoim liście powitał uczestników IV Konferencji „Nauka — Biznes — Rolnictwo”.

Czytaj więcej →

III Konferencja Nauka — Biznes — Rolnictwo

21 listopada 2013 roku w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym odbyła się trzecia edycja konferencji „Nauka — Biznes — Rolnictwo”. Konferencja organizowana przez Centrum Kompetencji PUŁAWY została objęta honorowym patronatem organizacji Fertilizers Europe (Europejska Organizacja Producentów Nawozów zrzeszająca największe przedsiębiorstwa w Europie) oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Czytaj więcej →

Nauka, Biznes, Rolnictwo — nowe realia

22 listopada 2012 r. w auli Puławskiej Szkoły Wyższej odbyła się konferencja „Nauka, Biznes, Rolnictwo — nowe realia” organizowana przez Centrum Kompetencji PUŁAWY pod honorowym patronatem Fertilizers Europe (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Nawozów) i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konferencja ta ma pomóc w formowaniu nowoczesnego modelu przedsiębiorcy rolnego i podnoszeniu kompetencji w obszarze sprawności gospodarowania rolników i upowszechniania badań dotyczących nawożenia.

Czytaj więcej →

Nauka, biznes, rolnictwo — nowe możliwości współpracy

Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. wraz z partnerami, zainicjowały projekt stworzenia Centrum Kompetencyjnego, którego celem będzie stworzenie pola wymiany doświadczeń, pomiędzy polskimi instytutami naukowymi, przedsiębiorcami rolnymi oraz przemysłem nawozowym.

9 listopada 2011 roku, w Puławach odbyła się konferencja „Nauka, biznes, rolnictwo — nowe możliwości współpracy”, której głównym celem, było zainicjowanie debaty, na temat przyszłości polskiego rolnictwa i możliwości współpracy pomiędzy uczestnikami rynku, skupionymi wokół rolnictwa.

Czytaj więcej →