Misją Centrum Kompetencji PUŁAWY jest dostarczanie dodatkowych wartości uczestnikom rynku rolnego.

Nauka, biznes, rolnictwo — nowe możliwości współpracy

  1. Nauka, biznes, rolnictwo — nowe możliwości współpracy
  2. Komitet naukowy
  3. Program
  4. Prezentacje
  5. Galeria

Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. wraz z partnerami, zainicjowały projekt stworzenia Centrum Kompetencyjnego, którego celem będzie stworzenie pola wymiany doświadczeń, pomiędzy polskimi instytutami naukowymi, przedsiębiorcami rolnymi oraz przemysłem nawozowym.

9 listopada 2011 roku, w Puławach odbyła się konferencja „Nauka, biznes, rolnictwo — nowe możliwości współpracy”, której głównym celem, było zainicjowanie debaty, na temat przyszłości polskiego rolnictwa i możliwości współpracy pomiędzy uczestnikami rynku, skupionymi wokół rolnictwa.

Grupa PUŁAWY w swych działaniach koncentruje się na wzmacnianiu kompetencji dystrybucyjnych. W tym celu wraz z uznanymi partnerami – Instytutem Nawozów Sztucznych w Puławach, Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa — PIB Puławy, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Puławską Szkołą Wyższą podpisane zostało konsorcjum, którego celem jest zbudowanie platformy będącej centrum wymiany informacji dla rolników, doradców rolnych, instytucji nauki, a także szeroko rozumianego biznesu.

Podpisanie umowy konsorcjum, a w rezultacie powołanie do życia Centrum Kompetencji Grupy Kapitałowej PUŁAWY, to kolejny krok w realizacji naszej strategii, która zakłada budowanie oraz wzmacnianie naszych kompetencji na rynku dystrybucji nawozów sztucznych. Oprócz naszych podstawowych produktów dla rolnictwa, chcemy dostarczać na rynek wiedzę o tym jak efektywnie nawozić. Chcemy także stworzyć platformę edukacyjną dla doradców rolnych, która zaowocuje łatwiejszym dostępem do nowoczesnych rozwiązań dla polskich przedsiębiorców rolnych. — komentuje Zenon Pokojski, Członek Zarządu „PUŁAW”

PUŁAWY w swojej strategii zakładają wzmocnienie potencjału rynkowego poprzez m.in. wydłużenie łańcucha wartości produktów, zwiększenie aktywności w nowoczesnym tradingu, rozbudowanie oferty, rozwój logistyki i kanałów dystrybucji.

Podczas konferencji odbyły się następujące panele dyskusyjne:

Zrównoważone rolnictwo [Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach] — Aspekty najlepszych praktyk rolniczych, wpływ rolnictwa na środowisko oraz problematyka efektywnego nawożenia.

Bezpieczeństwo żywnościowe [Fertilizers Europe] — Dostępność żywności w perspektywie długookresowej, legislacja unijna w kontekście produktywności rolnictwa i rola europejskiego rolnictwa w zapewnieniu zaopatrzenia w żywność bez szkody dla środowiska.

Badania naukowe i innowacyjność w rolnictwie [Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa — PIB] — Technologie efektywnego wykorzystywania składników pokarmowych i systemy wsparcia rolników innowacyjnymi i przyjaznymi dla użytkownika systemami do zarządzania nawożeniem.

Jakości żywności [Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego] — Wpływ działań zrównoważenia rolnictwa na ubogich glebach, przy niedoborach wody, na jakość produktów spożywczych.