Misją Centrum Kompetencji PUŁAWY jest dostarczanie dodatkowych wartości uczestnikom rynku rolnego.

V jubileuszowa Konferencja “Nauka – Biznes – Rolnictwo”

  1. V jubileuszowa Konferencja “Nauka – Biznes – Rolnictwo”
  2. Program
  3. Prezentacje
  4. Galeria

15 października br. w Puławskim Parku Naukowo – Technologicznym odbyła się V jubileuszowa konferencja „Nauka – Biznes – Rolnictwo”. Wydarzenie organizowane przez Centrum Kompetencji PUŁAWY zostało objęte honorowymi patronatami: Czesława Siekierskiego, przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz organizacji Fertilizers Europe. Patronami medialnymi konferencji byli: TVP, Polskie Radio i Kurier Lubelski.

– Z radością obserwuję jak Centrum Kompetencji, które w początkowym zamyśle miało być platformą komunikacji i wymiany doświadczeń między światem rolnictwa, biznesu i nauki – dziś wyrasta na prężną instytucję i naprawdę nowoczesny, pierwszy tego typu think – thank w Polsce. – mówił podczas otwarcia konferencji Paweł Jarczewski, prezes zarządu Grupy Azoty.

Głównym punktem konferencji była oficjalna publikacja drugiego już raportu wydanego pod szyldem Centrum Kompetencji PUŁAWY pt: „Polska atrakcyjnym producentem i dostawcą żywności”. – Jestem przekonany, że potencjał Polski jako atrakcyjnego producenta i dostawcy żywności jest oczywisty. Byliśmy szczęśliwi obejmując patronatem ten raport. – powiedział Jacob Hansen, Dyrektor Generalny Fertilizers Europe.

– Tą publikacją chcemy wywołać dyskusję nad modelem rozwoju polskiego rolnictwa w przyszłości. Właśnie rolnictwo, wraz z przemysłem spożywczym, tworzą dziś kluczowy sektor naszej gospodarki. To biznes, który ma ogromny potencjał.  – mówił prof. Janusz Igras, dyrektor naukowy w Instytucie Nowych Syntez Chemicznych w Puławach, redaktor naukowy raportu. Prezes Paweł Jarczewski dodał: – My jako Grupa Azoty tę dyskusję popieramy. Dlatego, że jesteśmy dziś zupełnie innym organizmem. Zmienia się polskie rolnictwo, zmieniamy się i my. Podobnie jak Centrum Kompetencji budujemy nową filozofię myślenia. Oprócz nawozów chcemy dostarczać również fachową wiedzę na temat ich aplikacji. Dzięki temu polski przedsiębiorca rolny zwraca się w kierunku rolnictwa zrównoważonego i precyzyjnego – a taka jest dokładnie nasza wizja. – mówił prezes Jarczewski. – Chciałbym podkreślić, że przemysł nawozowy dąży do wydajnego i przyjaznego dla środowiska rolnictwa w Europie. W przyszłości rolnictwo będzie musiało liczyć się ze środowiskiem, ale jednocześnie, będzie musiało produkować więcej. – mówił również o przemyśle nawozowym Jacob Hansen.

Według szacunków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wartość eksportu polskiej żywności systematycznie rośnie, a pod koniec 2015 r. wyniesie co najmniej 25 mld euro. Podczas konferencji liczne grono ekspertów i praktyków rozmawiało o przyszłości tego sektora. – Polska jest ważnym europejskim i światowym producentem wielu uprawnych i ogrodniczych produktów, a także produktów pochodzenia zwierzęcego. – mówił Jacob Hansen. dr Zenon Pokojski, koordynator Centrum Kompetencji i współautor raportu dodał – Polska w ostatnich 25 latach podwoiła swój produkt krajowy brutto per capita. Ale zadajmy sobie pytanie, w którym miejscu chcemy być w 2025 roku? Czy chcemy dogonić Portugalię, Hiszpanię czy nawet Włochy? Jeśli odpowiemy sobie twierdząco, to musimy się rozwijać w następnych latach na poziomie 4 – 4,2%. Chodzi o to, żeby niwelować różnice w poziomie produktywności rolnictwa w stosunku do europejskiej piętnastki. Potencjał jest ogromny i trzeba go odpowiednio wykorzystać. Czesław Siekierski, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, gość specjalny tegorocznej konferencji z kolei dodał: – To bardzo ważny temat, który z pewnością wpisuje się w nasze oczekiwania i w to, co powinniśmy robić na szczeblu i krajowym i europejskim. Myślę, że to dobre podsumowanie celów dla współczesnego rolnictwa.

Uczestnicy konferencji debatowali również na temat kształcenia w sektorze rolno – spożywczym i nowych regulacji dotyczących dyrektywy azotanowej. Swoje prezentacje w tych tematach wygłosili: Andrzej Jacaszek, wydawca Harvard Business Reviev Polska oraz dyrektor Zarządzający ICAN Institute (Kształcenie w sektorze rolno – spożywczym) oraz prof. dr hab. Wojciech Lipiński, dyrektor Krajowej Stacji Chemiczno – Rolniczej (Nowe regulacje dotyczące Dyrektywy Azotanowej – co dalej?).

Podczas konferencji zbierane są głosy oczekiwań polskich przedsiębiorców rolnych, które w trakcie wydarzenia zestawiane są z możliwościami nauki i wizją biznesu. O tej wizji mówił także prezes Jarczewski – Dzisiaj warunkiem niezbędnym w odnoszeniu sukcesów biznesowych jest innowacyjność. Innowacyjność nie tylko w poszukiwaniu nowych rozwiązań technologicznych czy też produktowych, ale również nowych rozwiązań np. w sposobach obsługi naszych klientów. Korzystanie z dobrodziejstw innowacyjności wymaga właściwego ułożenia relacji z  nauką. I znowu znajdujemy swoje miejsce w przewodniej myśli Centrum Kompetencji, którą jest synergia: nauka – biznes – rolnictwo.

Cieszyć może rekordowa frekwencja podczas jubileuszowej konferencji, którą podsumował dr Zenon Pokojski.– Tu, w Puławach chcemy zaproponować trochę inne spojrzenie na sektor rolno–spożywczy. I zadać sobie pytanie: co dalej, jakie wyzwania przed nami – powiedział dr Pokojski.

W jubileuszowej V edycji konferencji „Nauka — Biznes — Rolnictwo” udział wzięło liczne grono ekspertów i praktyków, przedstawiciele świata nauki, przedsiębiorcy rolni oraz liderzy chemii rolnej. Ponad 200 gości miało doskonałą okazję do wymiany doświadczeń oraz nawiązania kontaktów do dalszej współpracy.