Misją Centrum Kompetencji PUŁAWY jest dostarczanie dodatkowych wartości uczestnikom rynku rolnego.

PHOSPHORUS

Ocena działania nowego produktu nawozowego USP w porównaniu z nawozem CSP w badaniach wegetacyjnych”

Celem projektu jest ocena przydatności rolniczej nowego dwuskładnikowego produktu nawozowego USP, otrzymywanego z pulpy mocznika, kwasu siarkowego i fosforytu.

Hipoteza badawcza zakłada, że badany produkt będzie stanowić źródło dobrze przyswajalnych dla roślin podstawowych składników pokarmowych – N, P i S. Oczekuje się korzystnego wpływu nawozu azotowo-fosforowego USP na rozwój, plonowanie i parametry jakościowe roślin doświadczalnych (rzepak ozimy, pszenica ozima i kukurydza) oraz równorzędnego działania badanego produktu nawozowego, w stosunku do nawozów konwencjonalnych stosowanych porównawczo.

Wyniki badań pozwolą na przygotowanie oceny merytorycznej nowego produktu nawozowego przed wdrożeniem go do dystrybucji.

Uczestnicy projektu:

  • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu
  • Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach
  • Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Termin realizacji: wrzesień 2011 – grudzień 2015

Czytaj więcej →