Misją Centrum Kompetencji PUŁAWY jest dostarczanie dodatkowych wartości uczestnikom rynku rolnego.

Studia podyplomowe

„Obrót nawozami i środkami ochrony roślin w systemie zrównoważonego rolnictwa”

Współczesna gospodarka uwarunkowana postępem technologicznym wymaga kompleksowej obsługi. Właściwe wykorzystanie efektów postępu w rolnictwie wymaga coraz większej wiedzy specjalistycznej warunkującej efektywne jego wykorzystanie, uwzględniające zarówno ekonomiczny wzrost plonów jak również zapewniające właściwą jakość wytwarzanych produktów rolnych oraz bezpieczeństwo środowiska przyrodniczego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestników rynku rolnego powstała inicjatywa uruchomienia pierwszych w skali kraju Studiów Podyplomowych dla doradców rolnych.

Celem projektu jest przygotowanie specjalistów w zakresie najnowszych technologii zintegrowanej produkcji roślin oraz trendów rynków rolnych. W konsekwencji podnoszenie efektywności ekonomicznej i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw rolnych; transfer wiedzy i technologii do producentów rolnych zajmujących się uprawą roślin.

Uczestnicy studiów zdobędą dodatkową wiedzę i umiejętności dotyczące integrowanej produkcji rolniczej uwzględniającej najnowsze trendy w nawożeniu i ochronie roślin w towarowych gospodarstwach rolniczych lub ogrodniczych. Uczestnicy uzyskują pogłębioną wiedzę w zakresie nowoczesnych nawozów, środków ochrony roślin, oraz nabędą praktyczne umiejętności określania potrzeb nawozowych, celowości stosowania pestycydów.

Uczestnicy opanują nowoczesne metody komunikowania z producentami i doradzania w zakresie wyboru stosowanych nawozów lub środków ochrony roślin. Po ukończeniu studiów będą posługiwali się narzędziami informatycznymi w zakresie doboru nawozów i pestycydów, oraz będą umieli wykonać plan nawozowy a także obliczać opłacalność stosowania nawozów, preparatów różnych firm. W trakcie studiów uczestnicy zrealizują program szkoleń w zakresie integrowanej produkcji roślin oraz program szkoleń w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin.

Po zakończeniu studiów uczestnicy uzyskają:

 • dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
 • certyfikat w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin,
 • certyfikat w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego.

Organizator: Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie

Czas trwania:

 • rok akademicki 2015/2016 (semestr letni) oraz rok akademicki 2016/2017 (semestr zimowy),
 • II semestry, 220 godzin

Moduły programu:

 • Integrowana produkcja roślinna
 • Doradztwo w zakresie ochrony roślin
 • Doradztwo w zakresie nawożenia roślin
 • Ekonomika rolnictwa i marketing
 • Zajęcia praktyczne w zakresie nawożenia

Wykładowcy:

 • Nauczyciele akademiccy SGGW,
 • Pracownicy naukowi IUNG – PIB,
 • Pracownicy naukowi Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach,
 • Pracownicy Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.,
 • Pracownicy Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej,
 • Pracownicy naukowi Instytutu Ochrony Roślin PIB w Poznaniu

Szczegółowe informacje na stronie Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW

Czytaj więcej →