Misją Centrum Kompetencji PUŁAWY jest dostarczanie dodatkowych wartości uczestnikom rynku rolnego.

Raport 2015 – Polska atrakcyjnym producentem i dostawcą żywności

Patroni honorowi:

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego

Patroni medialni:

      polskie radio

Oddając w Państwa ręce ten Raport, chcielibyśmy wywołać dyskusję nad modelem rozwoju polskiego rolnictwa w przyszłości. Bo to właśnie rolnictwo, wraz z przemysłem spożywczym, tworzą kluczowy sektor naszej gospodarki. Sektor, który uległ ogromnemu przeobrażeniu po wejściu Polski do Unii Europejskiej, stając się motorem eksportu. Według szacunków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wartość eksportu polskiej żywności systematycznie rośnie, a pod koniec 2015 roku wyniesie co najmniej 25 mld euro. Jesteśmy w tej dziedzinie potęgą i przykładem jak najlepszego wykorzystania dopłat do produkcji rolnej.

Analitycy wskazują, że Polska – kraj położony w otoczeniu 200 mln obywateli – jak żaden inny posiada atuty, by stać się europejskim centrum produkcji i przetwórstwa żywności. Aby dobrze wykorzystać istniejące rezerwy, autorzy Raportu sugerują podjęcie określonych działań, koniecznych do osiągnięcia tego celu i zbudowania dodatkowej przewagi konkurencyjnej, zarówno w Europie, jak i na rynkach wschodzących. Rolnictwo i przetwórstwo wciąż bowiem działają w obrębie początkowych ogniw łańcucha wartości, a produkty charakteryzują się niską wartością dodaną w przeliczeniu na jednostkę pracy. Podnoszenie produktywności tego sektora jest zatem kluczem do zwiększenia tempa wzrostu, zwłaszcza, że Polsce prawdopodobnie nie uda się uniknąć efektów niekorzystnych zmian demograficznych oraz przewidywanego niedoboru siły roboczej.

Autorzy Raportu analizują także sytuację dochodową i opłacalność produkcji rolnej oraz możliwości finansowania przedsiębiorców rolnych. Finansowanie działalności rolniczej jest bowiem jednym z najważniejszych elementów stabilności produkcji i trwałego rozwoju gospodarstwa. To zaś jest warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego obywateli, co jest główną funkcją rolnictwa.

Polska już jest postrzegana jako kraj produkujący zdrową i bezpieczną żywność. Polskie artykuły żywnościowe cieszą się rosnącym zainteresowaniem zagranicznych odbiorców, a ich jakość, w opinii konsumentów, jest najwyższa. To sprawia, że jesteśmy kluczowym partnerem handlowym Unii Europejskiej. Ale nie tylko jej. Polska żywność jest bowiem obecna na 73 innych rynkach, m.in. na kontynencie afrykańskim i w Azji – w Chinach, Hongkongu, Malezji, Japonii, Singapurze i Korei. Na uwagę zasługuje także fakt, że coraz więcej sprzedajemy do krajów Bliskiego Wschodu.

Dlatego też stały wzrost eksportu polskich artykułów rolno-spożywczych i jego dodatni bilans powinny zmusić przedsiębiorców do zintensyfikowania działań promujących polską markę. Właśnie teraz, gdy dużo i dobrze eksportujemy, musimy zacząć pracować nad wizytówką, która zapewni bezpieczeństwo w przyszłości. Należy mieć jednak świadomość, że to praca na wiele lat, która może kosztować nawet setki milionów złotych.

Pamiętajmy jednocześnie, że to nie Unia Europejska, ani nie kraje WNP stanowią najbardziej dynamicznie rozwijające się rynki świata. W interesie polskiej gospodarki leży zatem, by nasze firmy docierały z produktami sektora rolno-spożywczego w szybciej rozwijające się regiony, mimo, że są to rynki odległe geograficznie. To jest prawdziwe wyzwanie na przyszłość.

Raport 2015 – Polska atrakcyjnym producentem i dostawcą żywności (2,7 MB)

The Report 2015 – Poland, an attractive producer and supplier of food (4,5 MB)

Czytaj więcej →