Misją Centrum Kompetencji PUŁAWY jest dostarczanie dodatkowych wartości uczestnikom rynku rolnego.

Eksperci Centrum Kompetencji Puławy o relacji nauki, biznesu i rolnictwa

Na ile sukces polskiego rolnictwa jest sukcesem nauki, czy rolnictwo to dziś już biznes, który wymaga szerokich kompetencji w zarządzaniu oraz w jakim kierunku powinny być podejmowane badania naukowe, by polski sektor rolno-spożywczy mógł skuteczniej konkurować zarówno na rynku krajowym jak zagranicznym? Na te pytania odpowiedzieli przedstawiciele Centrum Kompetencji PUŁAWY podczas autorskiej, otwartej debaty na III Kongresie Nauk Rolniczych w Warszawie.

Czytaj więcej →