Misją Centrum Kompetencji PUŁAWY jest dostarczanie dodatkowych wartości uczestnikom rynku rolnego.

Centrum Kompetencji PUŁAWY w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2015. Dobre praktyki”

Centrum Kompetencji PUŁAWY to długofalowa dobra praktyka CSR według  Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2015. Dobre praktyki”.  Raport wydawany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu od 2002 r., stanowi największy przegląd aktywności podejmowanych przez firmy odpowiedzialne za swój wpływ na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę, oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce.

Czytaj więcej →