Misją Centrum Kompetencji PUŁAWY jest dostarczanie dodatkowych wartości uczestnikom rynku rolnego.

WYDANIE EXTRA – Rzepak – roślina z potencjałem

Każdy rok to nowe wyzwania i systematyczny postęp genetyczny w hodowli rzepaków, który coraz skuteczniej odpowiada presji chorób, insektów czy wymarznięć.

Pobierz numer →

30 – Idea na biznes

Zdrowy styl życia dociera do wszystkich sfer naszego życia – nawet nasza kuchnia dziś emanuje nowościami i powrotem do tradycji, zdrowej żywności o lokalnym pochodzeniu.

Pobierz numer →

29 – Jakość gleby i żywności

Gleba jest początkiem łańcucha przyczynowo – skutkowego: „zdrowa gleba – zdrowe rośliny – zdrowe zwierzęta – zdrowi ludzie”.

Pobierz numer →

28 — Rolnik nie omija cyfrowej rewolucji

Cyfrowa rewolucja (digitalizacja) rynku na naszych oczach zrodziła nową kategorię konsumenta – Konsument Digitalny. Kim jest? Jak ocenia, kupuje? Jak to działa?

Pobierz numer →

27 — Właściwy kierunek

Dwadzieścia pięć lat temu Polska zapoczątkowała zmiany, które odmieniły Europę Środkowo-Wschodnią i doprowadziły do transformacji gospodarczej i politycznej w regionie. W ciągu tych lat radykalne zmiany przeszedł także sektor rolny w Polsce.

Pobierz numer →

26 — Nowy rok — nowe wyzwania

Początek roku to niezmiennie okres podsumowań, ale przede wszystkim planów związanych z tym, co dopiero przed nami. Rolnictwo to branża szczególna. Ma wiele cech, które obciążają ją często ryzykiem ekonomicznym i produkcyjnym. Zarządzanie, planowanie i inwestycje w gospodarstwie rolnym są więc często sporym wyzwaniem dla jego właściciela. Tymczasem dynamika zmian warunków rynkowych sprawia, że to właśnie inwestycje stają się jednocześnie szczególnie ważne. Niejednokrotnie decydują o szansach rozwoju. Przede wszystkim zaś pozwalają znacznie zwiększyć konkurencyjność i rentowność gospodarstwa rolnego.

Pobierz numer →

25 — Trzeba być — Bliżej Klienta

Rewolucja w kanałach komunikacji jest obecnie jedną z najbardziej spektakularnych zmian w naszym otoczeniu. Dziś każdy może tworzyć własne medium – własny kanał komunikacji. Codziennie na świecie powstają setki nowych stron www, tysiące nowych blogów, nowych profili na portalach społecznościowych.

Pobierz numer →

24 — 10 lat rolnictwa w Unii Europejskiej

2014 rok to rok, w którym mija dziesięć lat od akcesji Polski do Unii Europejskiej. Bezsprzecznie okres członkostwa Polski w Unii Europejskiej to czas intensywnych przemian i dostosowań w wielu obszarach życia społeczno–gospodarczego. Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej miało również ogromne znaczenie dla rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce. Za jedną z największych korzyści z przystąpienia Polski do UE uznano objęcie rolnictwa Wspólną Polityką Rolną, która zapewniła stabilne warunki produkcji w długim okresie

Pobierz numer →

23 — Rok 2014 rokiem gospodarstw rodzinnych

Polska w ilości gospodarstw rodzinnych w Europie jest potentatem (drugie miejsce, za Rumunią) z liczbą blisko 2,4 mln gospodarstw rodzinnych. Wśród ogólnej liczby gospodarstw w UE wynoszącej prawie 13,4 mln, udział Polski to aż 18 procent. Historycznie gospodarstwa rodzinne w rolnictwie odegrały wielką rolę. Ich stan własnościowy zawsze określał udział i miejsce Polski w Europie. Dzięki solidarności rodzinnej zdolne były one do pokonywania różnorodnych kryzysów narodowych, politycznych, demograficznych i ekonomicznych.

Pobierz numer →

22 — Rozdrobnienie agrarne a konkurencyjność polskiego rolnictwa

Rozdrobnienie agrarne na polskiej wsi wciąż pozostaje jednym z kluczowych problemów polskiego rolnictwa. W Polsce funkcjonuje ponad 1,5 mln gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych, w tym około 0,8 mln powyżej 5 ha oraz 0,4 mln powyżej 10 ha. Szacuje się, że tylko około 500 tys. gospodarstw produkuje na rynek.

Pobierz numer →

21 — Lepszy system handlu detalicznego żywnością

Na rynku produktów rolnych panuje pewne niezadowolenie. Rolnicy zwracają uwagę, że opłacalność produkcji żywność przy obecnych cenach oferowanych w skupach jest zdecydowanie daleka od bezpiecznego minimum. Pośrednicy natomiast mówią o niezadowalających marżach, konsumenci z żalem wypowiadają się na temat jakości dostępnych w sklepach produktów i zwracają uwagę na wysokie ich zdaniem ceny. Jak rozwiązać ten problem?

Pobierz numer →

20 — WPR to nie tylko pieniądze

Strumień funduszy unijnych zmienia polską wieś, a skala zmian zachodzących na obszarach wiejskich, w szczególności w ostatnich 10 latach, ma niespotykane od lat natężenie – czytamy w raporcie rządu „Polska 2011”. Od wstąpienia do UE, do roku 2011 dochody rolników wzrosły o ponad 50 proc.(większa dynamika wzrostu była tylko w Bułgarii). W latach 2004-2010 średnioroczne dochody były ponad dwukrotnie wyższe niż przed akcesją.

Pobierz numer →

19 — Już nie ceny! … to co jest strategicznym celem?

Korekty spowodowane niedopasowaniami w zakresie logistyki, spekulacje związane z dużym nasyceniem notowań future i pokusami szybkich zysków na zbożach, kwestie pogodowe – to jedyne czynniki, które mogą chwilowo korygować trend cen żywności – wszystkie fundamentalne czynniki wskazują na nieustanny wzrost cen.

Pobierz numer →

18 — Gdzie angielski rolnik poszukuje inspiracji?

W obliczu dwukrotnie zwiększonej populacji na przestrzeni 50 lat, wszystkie oczy skierowane są na efektywnośćrolnictwa. Gdybyśmy mieli zapewnić dzisiejszą ilość żywności przypadającą na jednego mieszkańca przy poziomie produkcji rolnej z 1900 r., moglibyśmy wyżywić jedynie około 2,4 mld ludzi przy dzisiejszych 7 mld.

Pobierz numer →

17 — Polski rolnik — skok w nowoczesność

Polskie rolnictwo przez kilkadziesiąt lat PRL-u było kojarzone często z końmi, wozami i prostym pługiem. Wprowadzaniem mechanizacji szczyciły się głównie PGR-y, którym, jak wiadomo, w niczym ona nie pomogła. Indywidualni rolnicy usiłujący nadążyć za nowoczesnością nie mieli łatwego życia.

Pobierz numer →

16 — 2012 idzie przez świat

Co czeka rolnika w nowym roku?

Prawdopodobnie już od lutego 2012 roku ma zmienić się system pobierania składki zdrowotnej dla rolników – co będzie wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2010 roku.
„Zgodnie z projektem ustawy, składka na ubezpieczenie zdrowotne będzie wynosić 1 zł miesięcznie za każdy pełny hektar przeliczeniowy użytków rolnych w gospodarstwie rolnym, przyjęty dla celów ustalenia wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne rolnika” – napisano w komunikacie przesłanym przez Centrum Informacyjne Rządu.

Pobierz numer →

15 — Jaka czeka nas przyszłość?

Europa przez dekady cieszyła się stabilnym wzrostem w dobrobycie. Dziś by zapewnić jej mieszkańcom stabilną przyszłość musi stawić czoło fundamentalnej transformacji. Obecny kryzys w Europie jest o wiele poważniejszy niż jakikolwiek wcześniejszy, dotyczy bowiem wizji UE i jej roli w świecie. Ma jednak także swoje pozytywne strony. Po raz pierwszy od wielu lat kształt projektu europejskiego zaczyna interesować społeczeństwa.

Pobierz numer →

14 — Jakie są granice cen żywności?

Serdecznie witamy na łamach naszego już czternastego wydania Biuletynu N, który od obecnego numeru będzie się ukazywał w zmienionym układzie, atrakcyjnej szacie graficznej i pod nowym tytułem AGROLIDER.

Aktualne wydanie AGROLIDERA przypada na zakończenie żniw opóźnionych w tym roku o ok. 2 tygodnie i mimo, że aura i prognozy nie dostarczyły nam ostatnio powodów do zadowolenia – wierzymy głęboko, że sytuacja gospodarcza oraz fundamenty świata żywności utrwalą właściwy kierunek. W szczególności w świetle najnowszego raportu Banku Światowego, który głosi że braki zapasów produktów żywnościowych, niestabilne rynki i ceny pogarszają sytuację wielu krajów.

Pobierz numer →