Misją Centrum Kompetencji PUŁAWY jest dostarczanie dodatkowych wartości uczestnikom rynku rolnego.

Centrum Kompetencji

Centrum Kompetencji PUŁAWY stanowi platformę współpracy i wymiany informacji dla przedsiębiorców rolnych, doradców rolnych, instytucji nauki, a także szeroko rozumianego biznesu.

Misją Centrum Kompetencji PUŁAWY jest dostarczanie dodatkowych wartości uczestnikom rynku rolnego.

Podstawowe cele Centrum

  • kształtowanie i promowanie modelu nowoczesnego przedsiębiorcy rolnego
  • podnoszenie kompetencji rolników w zakresie efektywności gospodarowania
  • popularyzacja badań dotyczących nawożenia
  • budowa nowych relacji między biznesem a nauką

Centrum swoje cele będzie realizować poprzez

  • organizację i przepływ informacji miedzy sferami produkcyjną i naukowo-badawczą;
  • rekomendowanie kierunków prac badawczo-rozwojowych;
  • wymianę doświadczeń z partnerami branżowymi i instytutami naukowymi;
  • tworzenie nowej wiedzy, która będzie wykorzystywana w przemyśle nawozowym i działach gospodarki ściśle z nim związanych;
  • implementację i komercjalizację nowych projektów naukowych do przemysłu;
  • organizowanie szkoleń, doradztwo rolne i pogłębianie wiedzy fachowej dla klientów.

Konsorcjum Centrum Kompetencji PUŁAWY stanowią

Wsparciem konsultacyjno-doradczym Konsorcjum służy Rada Naukowa, złożona z najbardziej cenionych naukowców w dziedzinie upraw i nawożenia.

Czytaj więcej →