Misją Centrum Kompetencji PUŁAWY jest dostarczanie dodatkowych wartości uczestnikom rynku rolnego.

Raport 2015 – Polska atrakcyjnym producentem i dostawcą żywności

Patroni honorowi:

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego

Patroni medialni:

      polskie radio

Oddając w Państwa ręce ten Raport, chcielibyśmy wywołać dyskusję nad modelem rozwoju polskiego rolnictwa w przyszłości. Bo to właśnie rolnictwo, wraz z przemysłem spożywczym, tworzą kluczowy sektor naszej gospodarki. Sektor, który uległ ogromnemu przeobrażeniu po wejściu Polski do Unii Europejskiej, stając się motorem eksportu. Według szacunków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wartość eksportu polskiej żywności systematycznie rośnie, a pod koniec 2015 roku wyniesie co najmniej 25 mld euro. Jesteśmy w tej dziedzinie potęgą i przykładem jak najlepszego wykorzystania dopłat do produkcji rolnej.

Czytaj więcej →

Raport 2014 – 25 lat polskiego rolnictwa

Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

Patroni medialni

W ostatnim ćwierćwieczu obserwowano wiele zmian i przekształceń w polskiej gospodarce. Dotyczyły one także rolnictwa, które aktualnie znacznie różni się od tego z lat 90-tych ubiegłego stulecia oraz z początków XXI wieku.

Rolnictwo to obecnie czwarty największy sektor gospodarki w Polsce, a jego udział przy tworzeniu PKB kraju jest znacznie wyższy, niż średnio w UE. Tereny wiejskie zajmują 93% terytorium Polski, żyje na nich prawie 40% ludności. Sektor rolno-spożywczy jest znaczącym składnikiem potencjału gospodarczego państwa, gdyż stanowi blisko 8% wartości dodanej brutto ogółem. Jest też miejscem pracy blisko 20% osób czynnych zawodowo. Eksport produktów rolno-spożywczych stanowi ponad 12% całkowitej wartości polskiego eksportu. W sektorze tym od kilku lat odnotowuje się dodatni bilans w wymianie handlowej — w 2013 r. wielkość nadwyżki wymiany towarowej produktów rolno-spożywczych osiągnęła nienotowany dotąd poziom 5,7 mld euro wobec 4,3 mld euro w 2012 r. (wzrost o ponad 32%).

Czytaj więcej →